Strona główna

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu rozszerzenie oferowanych usług elektrycznych o prefabrykację rozdzielni elektrycznych poprzez wyposażenie w innowacyjne maszyny i urządzenia
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie : Rozwijanie działalności gospodarczej.
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.